rvo

Infoblad geeft duidelijkheid over ventilatiesystemen

luchtkwaliteit
De kwaliteit van ventilatiesystemen is van directe invloed op energieprestatie en gezondheidsaspecten. 
Duurzame woningen zijn gezonder voor mensen, beter voor het milieu en ze kosten minder (schaarse) grondstoffen. Daarom stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties energiebesparende maatregelen in woningen.
Samen met een lucht- en waterdichte gebouwschil is het ventilatiesysteem één van de basiselementen van een woning. Iets wat gewoon moet kloppen en waar je als bewoner vooral geen last van wil hebben.
In de praktijk blijkt echter dat het ventilatiesysteem het meest genoemde negatieve beoordelingsaspect van woningen is. Reden voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om een infoblad aan het onderwerp ventilatie systemen in energiezuinige woningen te besteden.
Bron: RVO

Info bladLees meer