Inspectie en Advies
De inspectie heeft ten doel u inzicht te verschaffen in de mate van vervuiling van het gehele luchtbehandelingsysteem Toevoer en Afzuig, Luchtbehandelingkasten en kanalen. Tevens wordt de algemeen technische staat van onderhoud van het systeem beoordeeld. Ventilatiekanalen. Het kanaalsysteem wordt in beeld gebracht met een endoscoopfotografie. Van de toevoer en afzuigsysteem worden alle hoofdkanalen en zijtakken op strategische plaatsen inwendig gefotografeerd ten einde een representatief beeld te verkrijgen van een eventuele vervuiling. Hiertoe behoren ook bijvoorbeeld mogelijke inductiesystemen, kleppen, streamers en roosters. Luchtbehandelingkasten en afzuigventilatoren incl. WTW. Alle secties van de LBK's worden systematisch beoordeeld en zonodig gefotografeerd volgens inspectie opnameformulieren. Rapportage.
Het resultaat van dit onderzoek wordt volledig gedocumenteerd met fotoafdrukken en bijbehorende gegevens ter ondersteuning van uw beleid. ( Ook verkijgbaar op CD/DVD)

De gegevens verschaffen inzicht in de locatie, de mate van vervuiling en de staat van onderhoud. wordt globaal de aard van de vervuiling aangegeven. De bevindingen voortvloeiend uit het onderzoek geven aan of de eventu¬ele vervuiling van invloed is op een juiste en optimale werking van het ventilatiesysteem. De mate van fysieke vervuiling kan van invloed zijn op bepaalde gezondheidsaspecten en daaruit voortvloeiende klachten, echter binnen het kader van dit optisch onderzoek mogen er geen conclusies aan verbonden worden. Een aanvullend microbiologisch onderzoek is aan te bevelen indien het vermoeden bestaat dat de klachten hun oorzaak vinden in het ventilatiesysteem. Ten einde een correcte inspectie voor u te verzorgen dienen de volgende noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen:

Beschikking over alle actuele installatietekeningen van het ventilatiesysteem evenals een algemeen plan van het gebouw.

Toegankelijkheid van het gehele ventilatiesysteem, men denken bijvoorbeeld aan toestemming van afdelingshoofden, beschikbaarheid van sleutels en plaatselijke demontage van het plafondsysteem. - Het tijdelijk buitenwerking stellen van de installatie. - Het eventueel formeel informeren van de werknemers. - Het verdient aanbeveling de tekeningen vooraf aan ons in bruikleen te stellen ten behoeve van een effectieve beoordeling. - Een korte voorbespreking aan de hand van de bestudeerde tekeningen ter beoordeling van eventuele probleemgebieden. - Het eventueel beschikbaar stellen van begeleiding indien noodzakelijk. De feitelijke inspectiewerkzaamheden worden binnen een werkdag uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever. De schriftelijke rapportage en mondelinge toelichting zullen eveneens in overleg met opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken plaatsvinden na inspectiedatum. De ervaring van onze inspectiemedewerkers staat borg voor een vlotte afhandeling en een minimum aan overlast. Voor het maken van een afspraak: stuur een email naar info@devriesfdv.nl
Stacks Image 432
Stacks Image 435
Stacks Image 438
Stacks Image 440
P.i.P (permanent inspection point)