Luchtbehandeling
Er zijn geen eenduidige normen of richtlijnen ten aanzien van de inwendige vervuiling van luchtkanalen. Er is echter een formulering gevonden die nogal eens wordt toegepast in bestekken en/of programma’s van eisen en als zodanig als richtlijn kan gelden. Deze formulering luidt als volgt:“De functie van de luchtkanalen is het vervoeren van lucht vanaf de luchtbehandelinginstallatie tot aan het punt waar verspreiding in de ruimte plaatsvindt, zonder dat er enige verandering optreedt ten aanzien van de luchtconditie, zowel in de zin van temperatuur en relatieve vochtigheid als het toevoegen van vervuiling, en/of stofdeeltjes grootte verdeling”
vuilkanaal
geisoleerd kanaal inwendig
PROBLEMATIEK ALGEMEEN:
Afhankelijk van installatie technische en vele omgevingsfactoren vervuilt een nieuw geïnstalleerd luchtbehandelingssysteem over een tijdsperiode van 3 tot 5 jaar zodanig dat klachten kunnen ontstaan.

MOGELIJKE OORZAKEN VAN VERVUILING IN TOEVOERSYSTEMEN:

Bij installatie van nieuwe filters zal pas na enige vervuiling van de filters een effectieve filterwerking intreden. Anders dan absoluut filters zuiveren de meeste filters de buiten lucht niet voor 100%, een doorslag van ca.15% zeer fijne deeltjes wordt in het algemeen als acceptabel aanvaard. Doorslaan van de filters in de luchtbehandelingkast als gevolg van beschadiging en/of overschrijding van de standtijd. Foutieve filterwisseling en/of wisseling bij ventilator in bedrijf. Bij het aanzetten van de ventilator na een buitengebruikstelling, zal fijn stof worden losgeslagen van de filters. Bij inwendig geïsoleerde kanalen en kasten met glas/steenwol zal na verloop van tijd de isolatie verouderen en verpulveren, waarbij fijne naald deeltjes en grotere vezel plukken loslaten en in het systeem terecht komen. Inwendig geïsoleerde kanalen dragen bovendien sterk bij tot het vasthouden van vuil. Oxidatie van koel- en warmteafgifte batterijen, hierbij komt zeer fijn oxidatiestof vrij. Oxidatie van de kanaalwanden en kastelementen, door zouten (zee lucht) en agressieve buitenlucht. Inductievervuiling in, op en rond de uitblaas anemostaten.
filter
filter
filters
LOKATIES VAN VERVUILING IN HET TOEVOERSYSTEEM.
Door allerlei obstakels in het toevoerkanaal ontstaan opeenho pingen van vuil, welke door het sneeuwbaleffect uitgroeien tot ware stofnesten en voedingsbodems voor microorganismen. Naast kanaalverbindingen bevestigingselementen zoals flenzen, nagel en parker uitsteeksels vormen de volgende noodzakelijke barrières het grootste probleem. Regelkleppen, airturns/ streamerelementen, naverwarmers, inductie-units en anemostaten blijken in de praktijk veelal onaan vaard baar vervuild.
kleppensectie
kleppensectie
VERVUILING IN AFZUIG SYSTEMEN.
Zoals duidelijk mag zijn, spelen een scala van bedrijfs-, interieur en omgevingsfactoren hier een rol. Dezelfde obstakels zoals vermeld bij toevoerkanalen zorgen ook hier voor vuilophoping, alleen wordt het proces hier versneld. Met name afzuig roosters vormen het zichtbare bewijs. Evenzo vaak is het nog slechter gesteld in het niet voor het blote oog zichtbare inwendige van het afzuig systeem. Verstoppingen resulteren in een sterk verminderde lucht verversing van ruimten per tijdseenheid, waardoor de verontreiniging van de lucht in deze ruimten toeneemt, als ook debet is aan energie rendementsverlies van de mechanische ventilatie. Spontaan kan er vuil uit de roosters vallen, echter bij het plotseling wegvallen van de onderdruk kunnen veel serieuzer problemen ontstaan door terugslag van de luchtkolom.
vuilkanaal
WERKWIJZE REINIGING TOEVOERKANALEN
Na een visuele inspectie wordt aan de hand van de installatie tekeningen in overleg met de opdrachtgever de meest efficiënte routing vastgesteld voor het reinigen van de toevoerkanalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het systeem. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het wegnemen en weer aanbrengen van delen van het plafondsysteem, het plannen van werkzaamheden in relatie tot eventuele overlast op bedrijfsafdelingen bij opdrachtgever, danwel het vooraf vervaardigen van inspectieluiken in asbest cementkanalen. Het gehele toevoersysteem kan in delen gereinigd worden, vanaf de bron, de ventilatorkast tot aan de uitblaas roosters. Een te reinigen onderdeel van het lucht toevoersysteem wordt geïsoleerd en alle op dit kanaaldeel aangesloten luchttoevoer roosters of anemostaten worden verwijderd en de ontstane openingen afgesloten. Aanwezige regelkleppen worden gemarkeerd op afstelling en geopend. Indien noodzakelijk worden er op specifieke plaatsen extra reinigingsluiken aangebracht. Onze speciale werkwijze beperkt de noodzaak deze extra openingen aan te brengen. Met de door ons ontwikkelde perslucht/vacuümtechniek wordt ieder hoofdkanaal met aftakkingen tot aan de roosters optimaal gereinigd, inclusief volumeboxen, regelkleppen, lucht geleide schotten en naverwarmers. Een mobiele afzuig installatie wordt ingezet om het losgewerkte vuil op te vangen. Deze unit is voorzien van de benodigde filters, die het mogelijk maken de lucht terug te blazen in de ruimte. Daar waar de voorschriften dat niet toestaan wordt de gefilterde lucht naar buiten afgeblazen. Luchttoevoer elementen worden handmatig gereinigd en weer gemonteerd op de plaats van herkomst.
vuilkanaal
vuilkanaal
Vervuiling van luchtsokken.
Het onderhoud van luchtsokken. Deze vernieuwde techniek van uitblazen van lucht is een perfecte manier van lucht verdelen in een ruimte. Het onderhoud is dan ook van groot belang. De Lucht verlaat het gaas weefsel aan een hogere snelheid en heeft een grotere worp. Na een lange periode gaat het weefsel dichtzitten en daardoor verminderd de luchtstroming. Het is dan noodzakelijk om de sokken 1 keer per jaar te laten wassen, uiteraard kunt u ook voor deze werkzaamheden bij ons terecht.
luchtsok