WTW met balans ventilatie
Het systeem warmte terugwinning bestaat al een langere tijd. Dit systeem wordt al toegepast sinds de jaren 1980/1985. Bijvoorbeeld in luchtbehandeling installaties van kantoorgebouwen. In het jaar 1990 is men het al gaan toepassen in woningen en pas met grote aantallen in het jaar 2000 onder druk van de strengere EPN (NL) en EPB (Be). In deze woningen wordt het WTW systeem toegepast in combinatie met balansventilatie. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Gebalanceerde ventilatie wordt vrijwel altijd met een WTW-toestel (warmteterugwinning) toegepast. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, teruggewonnen (gerecupereerd) en terug in de woning gebracht.

Voor een onderhoudsbeurt, storing of contract klik op contact
De Vries FDV heeft een nieuwe website gelanceerd om u meer te vertellen over WTW systemen. Kijk op
WTWonderhoud.net voor meer informatie

Bruikbare tips
  • Reinig de ventielen eens in de 3 maanden en markeer daarbij wel de stand van het ventiel.
  • Gebruik alleen de voorgeschreven filters en vervang/reinig deze om de 2 a 3 maanden.
  • Indien er zwarte kringen/vlekken om de toevoerrooster's verschijnen maakt dit dan schoon met een stofzuiger en een borstelpuntstuk. Gerbuik geen natte doek!!
  • Laat u wtw unit 1 keer per jaar onderhouden.
  • Zet de wtw unit nooit voor een lange tijd uit!
  • Uw systeem heeft 3 standen, 2 stand is beste stand voor normaal gebruik van de woning. Stand 3 voor het koken of het douchen en stand 1 voor als u langer van huis bent.
werking wtw unit
Werking van een WTW unit.
Laat uw installatie jaarlijks onderhouden en voorkom gezondheid klachten en extra kosten voor defecte onderleden!
wtw onderhoud
wtw open
vuile binnenkant WTW
De binnenkant moet jaarlijks schoongemaakt worden. Gebeurt dit niet dan kan kunnen bacteriën en schimmel hun gang gaan!
vuile filters
Zwaar vervuilde filters!
Let op het display van de unit deze kan een filter melding geven. Is dit het geval stofzuig of vervang de filters.

WTW Renovatie
Installaties die goed verouderd zijn hoeven niet direct vervangen te worden. Deze kunnen wij geheel renoveren. Dit houdt in nieuwe motoren/condensatoren, optimaliseren van geroeste onderdelen en eventueel nieuwe isolatie. Vaak na een renovatie van de WTW unit adviseren wij aansluitend de kanalen te reinigen.
ventilator motor
WTW renovatie
Na een aantal jaren zullen de kanalen inwendig vervuild raken. Aan de hand van de vervuiling worden de kanalen inwendig gereinigd.
Voor de reiniging
voor reiniging
Na de reiniging
na reiniging